Kalmehooldus laiendab oma teenuspiirkonda aastal 2021 Lõuna-Eestis

Kalmehooldus laiendab oma teenuspiirkonda aastal 2021 Lõuna-Eestis

Oleme mitmeid aastaid siiani pakkunud hauaplatside hooldusteenust Valga maakonnas. Sellel aastal otsustasime laiendada oma teenuspiirkonda Lõuna-Eestis ja pakkuda eelkõige Valga, Võru, Põlva ja Tartumaa inimestele head ja kvaliteetset hauaplatside hooldamise teenust nendes maakondades. Võtke julgelt meiega ühendust telefonil 56171112 või info@kalmehooldus.com. Rohkem infot veebilehelt www.kalmehooldus.com.

Plast hõivab surnuaiad

Plast hõivab surnuaiad

Matusekultuuri uurijaid teeb murelikuks kunstlillede rohkus kalmistutel. Postimehes ilmus artikkel “Plast hõivab surnuaiad” 12. juunil 2020. Loo autoriks on Ülle Harju. “Kalmistud on olnud ja võiksid edasi olla mõnusad paigad lindudele, liblikatele ja taimedele, paraku jõuab kalmistutele üha enam sünteetilist materjali ja kemikaale” kommenteerib artiklis Marju Kõivapuu. Nõustume loo autoriga, et inimesed võiksid vähem kasutadaRead more about Plast hõivab surnuaiad[…]

Hauaplatsi hooldamise põhimõtted Valga vallas

Hauaplatsi hooldamise põhimõtted Valga vallas

Hauaplatsi hooldamise põhimõtted Valga vallas on kehtestatud kalmistu eeskirjaga ja on järgmised: 1) Matmisplatsi hooldamist korraldab matmisplatsi valdaja. Matmisplatsi hooldaja on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, matmisplatsi ning sellega piirnevad teeosad. Prügi (lehed, muu risu) tuleb viia selleks ettenähtud kohta. 2) Kalmistu haldaja on kohustatud jälgima matmisplatside korrashoidu ja võtma hooldamata platsid arvele ning teatamaRead more about Hauaplatsi hooldamise põhimõtted Valga vallas[…]

Hauaplatsi kujundamise põhimõtted Valga vallas

Hauaplatsi kujundamise põhimõtted Valga vallas

Hauaplatsi kujundamise põhimõtted Valga vallas on kehtestatud kalmistu eeskirjaga ja on järgmised: 1) Matmisplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb jälgida antud kalmistu kujunduspõhimõtteid. Matmisplatsi kujundus ja hooldusjuhendi kehtestab Valga Vallavalitsus. Matmisplatsi kujundab platsi valdaja, arvestades käesolevas eeskirjas sätestatud piiranguid. Kalmistu kujundusnõuete mittetäitmisel tehakse matmisplatsi valdajale ettekirjutus. 2) Kalmistu haldajal on õigus mittevastavad hauatähisedRead more about Hauaplatsi kujundamise põhimõtted Valga vallas[…]

Hauakivi hooldus

Hauakivi hooldus

Hauakivi puhastamise varustus võib sõltuda kivi tüübist. Üldiselt annab hauakivi tootja kaasa hooldamise juhised, ent tihti need ununevad või lähevad kaduma. Kõige paremini töötavad tavaliselt soe vesi ja lapp või pehme hari. Mõnikord lisatakse ka pesuvahendit. Kindlasti tasub vältida tugevaid harju, mis kahjustavad kivimi pinnast ja meelitavad ligi sambla. Kauplustes müüakse spetsiaalseid hauakivide puhastusvahendeid, misRead more about Hauakivi hooldus[…]

Kolm fakti hingedepäeva kohta

Kolm fakti hingedepäeva kohta

• Hingedepäeva 2. novembril hakati tähistama 1006. aastast. • Sel päeval on tava süüdata koduakendel ja kalmistul sugulaste hauaplatsidel lahkunute mälestuseks küünlad. Eestis hakkas see komme levima 1990. aastatel. • Hingedepäeval on keelatud müra tegemine, naljatamine, naermine, kisamine, kärarikkad tööd. Vanasti olid keelatud ka villa ja lõngaga seotud tööd.

Tere, Valga!

Tere, Valga!

Nõukogude aja üks tähtsamaid transpordisõlmesid on tänapäeval muutunud marginaalseks piirilinnaks. Suuremad kaubavood liiguvad alternatiivseid teid pidi, milleks järjest rohkem kasutatakse laevu või lennukeid. Nagu transpordis on toimund olulised muutused, nii on ka Valga elujõulisuses toimunud muutused. Piirilinnana võitleb Valga nüüd ellujäämise nimel, elanikkond kahaneb nii Eesti kui ka Läti poolel väga kiiresti. Ettevõtlikud inimesed liiguvadRead more about Tere, Valga![…]